lunes, 24 de febrero de 2014

Segona activitat

La segona activitat de la que ja varem parlar a classe ha de tractar sobre les emocions primàries, és dir aquelles que són necessàries per a viure. Primer individualment vàrem fer una llista de les que pensàvem que eren, després en grups de tres i després globalment.

Les emocions que jo vaig escollir com a primàries són la ràbia que la definiria com una irritació produïda per un fet o situació que tu no acceptes. També vaig dir l’alegria que estaria causada per aconseguir un objectiu. Després també la tristesa que estaria causada per la pèrdua d’alguna persona o d’alguna cosa. La por també la considerava com una emoció primària per què la relacionava amb un moment. Un breu espais de temps i per tant era una emoció tot i que en realitat pots tenir por d’alguna cosa a llarga durada. La preocupació, la confiança i la motivació també les vaig posar tot i que al final no eren primàries i podien derivar d’aquestes. Una emoció que és molt important com és l’amor no la vaig posar perquè vaig creure que era un sentiment ja que jo l’amor ho relacionava amb una durada llarga i per tant pensava que era una emoció, però no perquè no la considerés important.

Quan vàrem comentar-les en petit grup les més important si que les teníem en comú en lo que dubtàvem era en si algunes eren sentiment o emocions ja que es difícil diferenciar unes de altres. Per últim en gran grup varen coincidir també en general varem posar les mateixes menys dos o tres que a lo millor no varem tenir en comú o algunes que alguns grups consideraven sentiment, com en el nostre cas l’amor.

Després varem descobrir quines eren les emocions primàries segons Silvia Palau i són cinc. L’estima, la por, la tristor, la ràbia i l’alegria. D’aquestes emocions hi ha una que és l’emoció mare que és l’estima , tot i que les altres també tenen un valor important. Tot i que algunes ens donen males sensacions les considerem en la nostra societat com a una “emoció dolenta” d’alguna manera ens ajuda. La por ens ajuda a posar-nos límits, la ràbia pot ens pot donar més motivació per aconseguir una cosa, l’alegria sense dubte es positiva, l’estima tot i que es considera bona també pot derivar en emocions que no es consideren bones com la tristesa, gelosia entre altres.

Parlar de les emocions a classe i descobrir quines són les primàries m’ha fet aprendre moltes coses ja que com he dit abans jo no considerava l’amor com a una emoció i resulta que és la mare de totes les emocions i això em fa que aquesta assignatura m’interessi cada vegada més.

No hay comentarios:

Publicar un comentario