martes, 29 de abril de 2014

Activitat 8

Deixant de banda el tema de la família, varem començar el tema de l’escola. Per començar el professor va plantejar una sèrie de preguntes posant un quadre a la pissarra i teníem que fer-ho

La primera pregunta era quina hauria de ser la filosofia que la sustenta i varem dir que hauria de ser una escola que acceptes a tothom sense excepcions. Que s’encarregués d’ajudar a desenvolupar totes les dimensions del nen.

La segona pregunta era dir els objectius i vaig posar aprendre a conèixer les emocions, aprendre a regular-les i saber expressar-les.

La tercera pregunta era els models i motivacions i vaig posar que hauria de ser una escola inclusiva basat en el model constructivista on ells formen el seu propi aprenentatge i els professor només guien i els ajuden.


Després entre totes varem ompli un requadre que hi havia en la pissarra amb les tres preguntes relacionades amb la guarderia, l’escola infantil i la casa del nen.
HISTÒRIA DE L’EDUCACIÓ INFANTIL: MODELS D’EDUCACIÓ INFANTIL


GUARDERIA/ASILO
ESCOLA INFANTIL
CASA DEL NEN/A
ORIGEN
Necessitats econòmiques:
-De la industria
-De les famílies
(treball de la dona)
Descobriment del valor educatiu
(Psicopedagogia)
Centrada en les necessitats de l’infant
OBJECTIUS
Guardar
Tenir cura
Entretenir
Compensar
Optimitzar
Preparar
Protecció
Salut
Seguretat emocional
Jugar/gaudir
Explorar/conèixer
MODELS I MOTIVACIONS
Aparcament
Manca de temps
Sentiment de culpa
Model adult de rendiment
Preocupació pel futur
Model infantil de benestar
Centrada en el present

No hay comentarios:

Publicar un comentario